Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

  Η περιοχή μας στο σύνολό της καλύπτεται από δασικές εκτάσεις με ποικιλία ευαίσθητων και κυρίως ‘εύφλεκτων’, κατά την θερινή περίοδο, οικοσυστημάτων. Αυτό σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν τους θερινούς μήνες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ‘εύφλεκτου’ περιβάλλοντος. Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην ανθρώπινη αμέλεια . Κατά συνέπεια λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις περιορίσουμε λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια
* Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.
* Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο.
* Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).
* Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
Αν είστε κυνηγός ή εκδρομέας
* Μην κάνετε χρήση φωτιάς όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30o C. Είναι προτιμότερο να πάρετε μαζί σας έτοιμα τρόφιμα.
* Ποτέ μην πετάτε αναμμένο τσιγάρο. Βεβαιωθείτε πριν απομακρυνθείτε ότι αυτό έχει σβήσει εντελώς.
* Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
* Σεβαστείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
* Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός.

* Ποτέ μην πετάτε αναμμένο το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
* Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξηρά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.
* Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά.
Πως πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά.
* Τηλεφωνήστε
ΑΜΕΣΩΣ στο αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
* Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
* Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
* Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας.
Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η νομοθεσία που διέπει τη χρήση φωτιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι:
Α. Σύμφωνα με την 9/2000 και 9Α/2005 Πυροσβεστική διάταξη απαγορεύεται:
1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο χωρίς γραπτή άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων αν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 9 και 9Α Πυρ/κής Διάταξης.
3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 9 Π.Δ.
4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές. Το άρθρο 7 της 9 και 9Α Π.Δ. ορίζει τα ισχύοντα για τους χώρους απορριμμάτων.
5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη χωρίς τις άδειες και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της 9 και 9Α Πυρ/κής Διάταξης.
6. Το κάπνισμα μελισσών χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 9 Π.Δ.
7. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 της 9 Π.Δ.
Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Β. Σύμφωνα με την 4/1987 Π.Δ. οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ΄ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.
Γ. Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυρ/κής Υπηρεσίας. Σαν θερμές εργασίες εννοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας εκτός και αν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων κάτω από τους 100 βαθμούς κελσίου.
Oι παραβάτες των προηγούμενων δύο διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή.
Δ. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση ή σε έκταση που έχει κυρηχθεί αναδασωτέα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η πυρκαγιά σε μεγάλη έκταση επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών .

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Εθελοντική αιμοδοσία- Δημιουργία νέας Τράπεζας Αίματος 'Εθελοντών Αιμοδοτών Πραμάντων'.


Με σύνθημα ‘5 λεπτά είναι αρκετά’, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για τέταρτη φορά μέσα σε δύο έτη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πραμάντων σε συνεργασία αυτή την φορά με τον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων, την Αθλητική Ένωση Πραμάντων, τον Σύλλογο Γυναικών Πραμάντων και την Ένωση Επαγγελματιών Τζουμέρκων,  στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης και ανθρωποκεντρικής τους δράσης, με σκοπό την δημιουργία μίας νέας- ενιαίας τράπεζας αίματος με την ονομασία ‘Τράπεζα αίματος εθελοντών αιμοδοτών Πραμάντων’.
 Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η προσέλευση ατόμων για την δημιουργία της νέας τράπεζας αίματος. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών, συγχωριανοί και μη, έσπευσαν να προσφέρουν το αίμα τους ως μια υπέρτατη απόδειξη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο στις δύσκολες αυτές εποχές που διανύουμε.
   Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία για την δημιουργία της νέας Τράπεζας Αίματος.  Να ευχαριστήσουμε επίσης  το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα, τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Εκδηλώσεων για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας καθώς και τον αντιδήμαρχο κ. Βαίτση Νικόλαο ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και πρόσφερε αίμα.
 (Παράθεση: Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν μπόρεσε να παραστεί στην εθελοντική αιμοδοσία, μπορεί να προσφέρει αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο πανελλαδικά αναφέροντας ότι αποτελεί προσφορά για την Τράπεζα Αίματος του συλλόγου  ‘εθελοντών αιμοδοτών Πραμάντων’ στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων‘Γ.Χατζηκώστα’). 
Πληροφορίες:
Γιούλης        Βασίλειος                6946770482                                     
Τσίρκας       Γεώργιος                  6945069331
                                                                                                 


Με εκτίμηση και να είστε όλοι καλά

Γιούλης Ευάγγελος

Πρόεδρος Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 26/4/2015 έπειτα από την σύσταση σε σώμα που έγινε στις 17/5/2015 στα γραφεία του Συλλόγου έχει ως εξής:


1.      ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος
2.      ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ -Αντιπρόεδρος
3.      ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Γεν. Γραμματέας
4.      ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Κοσμήτορας
5.      ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Μέλος (υπεύθυνος θηροφύλαξης)
6.      ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Μέλος (υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

Ταμίας του Συλλόγου ορίστηκε από την Δ/νση Δασών Ιωαννίνων ο κ. Σεντελές Κων/νος, αρχιλοχίας των ενόπλων δυνάμεων κάτοικος Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.  

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες είναι οι: 
Τάτσης Γεώργιος
Γιαννηρίζος Γεώργιος και 
Λάμπρης Δημοσθένης, υπάλληλος ΕΛΤΑ, κάτοικος Πραμάντων, ο οποίος ορίστηκε από την Δ/νση δασών Ιωαννίνων.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                       ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ.

Σας ανακοινώνουμε πως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πραμάντων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων, την Αθλητική Ένωση Πραμάντων, τον Σύλλογο Γυναικών Πραμάντων και την Ένωση Επαγγελματιών Τζουμέρκων,  στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης και ανθρωποκεντρικής τους δράσης, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συλλόγου.
   Για τον λόγο αυτό καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος  στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στα Πράμαντα.
   Σημειώνουμε πως δικαιούχοι της τράπεζας αίματος θα είναι τα μέλη των ανωτέρω Συλλόγων και οποιοσδήποτε άλλος εθελοντής αιμοδότης καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.
Η συμμετοχή όλων μας θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί απόδειξη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο στις δύσκολες αυτές εποχές που διανύουμε.
(Παράθεση: Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να παραστεί στην εθελοντική αιμοδοσία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, μπορεί να προσφέρει αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο πανελλαδικά αναφέροντας ότι αποτελεί προσφορά για την Τράπεζα Αίματος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα.                                                             
                                                                            
Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας


Τσίρκας Γεώργιος                                        Βάνας Κων/νος

Σάββατο 16 Μαΐου 2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πραμάντων τοποθέτησε πινακίδες στις τρεις επαρχιακές οδούς που οδηγούν στα βόρεια Τζουμέρκα. Οι πινακίδες εκτός από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής, περιλαμβάνουν και πληροφορίες για τα καταφύγια άγριας ζωής της περιοχής και για την πρώτη ζώνη του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων καθώς και κάποιες ενδεικτικές περιοχές των θηρεύσιμων ειδών της περιοχής.


Ευχαριστούμε την Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου για την οικονομική ενίσχυση και τον Δήμο βορείων Τζουμέρκων για την αδειοδότηση και την άψογη συνεννόηση και βοήθεια για την επιλογή των τμημάτων τοποθέτησης των πινακίδων. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντιδήμαρχο και ιδιοκτήτη καταστήματος κυνηγετικών ειδών επί της οδού Χρήστου Κάτσαρη 41, Ιωάννινα,  κ. Γέροντα Νικόλαο για την πολύτιμη βοήθειά του κατά το στάδιο κατασκευής των πινακίδων, καθώς και τον συγχωριανό μας κ. Καρατζένη Βασίλειο ο οποίος διατηρεί κατάστημα υπολογιστών και λογισμικού επί της οδού Χρήστου Κάτσαρη 30, Ιωάννινα, για την τεχνική επιμέλεια των χαρτών των πινακίδων. 

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 10.30’ π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Απριλίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  3. Ανακοινώσεις – προτάσεις και ενημέρωση μελών για τρέχοντα κυνηγετικά θέματα
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.


Σημειώνουμε ότι μέλη του Συλλόγου μας και με δικαίωμα ψήφου αποτελούν μόνο οι κυνηγοί οι οποίοι έβγαλαν άδεια κυνηγίου στο Σύλλογο κατά τη κυνηγετική περίοδο 2014-2015 και είναι ταμειακώς εν τάξει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     ΒΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Ετήσια κοπή βασιλόπιτας Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2015 ο ετήσιος χορός και η κοπή της βασιλόπιτας του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων στο κατάστημα «Το πέτρινο του Τσαμπούλα» στα Πράμαντα.
Η κυνηγετική οικογένεια και όχι μόνο δήλωσε έμπρακτα τη στήριξή της στον Κυνηγετικό Σύλλογο αφού η αίθουσα από πολύ νωρίς κατακλύστηκε από κόσμο. Μετά την κοπή της πίτας και τις ευχές του προέδρου κ. Τσίρκα Γεωργίου, του Προέδρου της Έ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου κ. Σκαμαντζούρα Παναγιώτη καθώς και  του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων κ. Σεντελέ Ιωάννη για ένα δημιουργικό έτος αλλά και μια διασκεδαστική βραδιά, ο χορός δεν άργησε να ξεκινήσει.
   Στο χορό παραβρέθηκαν  και τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι και οι Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Τη βραδιά συμπλήρωσε η πλούσια λαχειοφόρος αγορά, καθώς κληρώθηκαν 1 καραμπίνα και άλλα 19 δώρα
  Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στην Έ ΚΟΗπείρου για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής αλλά και στους χορηγούς που ενίσχυσαν το χορό με την προσφορά των δώρων τους.  Με εκτίμηση και ευχές για μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά
                                                           


         
                                                          Τσίρκας Γεώργιος
                         Πρόεδρος Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων σας προσκαλεί στην ετήσια κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στο κατάστημα "Το πέτρινο του Τσαμπούλα" στα Πράμαντα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. 


Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Τσίρκας Γεώργιος                                                                                 Βάνας Κων/νος